درباره دکتر مرتضی فلاح پور

دکتر فلاح پور فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص بیماری های کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارای بورد تخصصی

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارای بورد فوق تخصصی

نفر سوم بورد تخصصی کشور

نفر دوم بورد فوق تخصصی کشور

هیات علمی و استادیار دانشگاه

عضو آکادمی آلرژیستهای آمریکا

عضو آلرژیستهای سازمان آلرژی جهانی

کارشناس آلرژی شبکه سلامت صدا و سیما